Одисея

Конкурс за пътепис
на списание "Одисей",
Сдружение "Словото" и Фото Форум

2006!

Резултати

Голямата награда от конкурса "Одисея" за 2006 г. - екскурзия, осигурена от списание "Одисей", получава Владимир Влайков за пътеписа Другата Венеция

Журито дава и две допълнителни отличия:

- Специална награда на "Словото" - В. като любов на Жанета Станкова - книги по избор на стойност до 60 лв.

- Специална награда на "ФотоФорум" - Малта - Рим... по комшийски на Пенко Пенков

Вижте всички участвали произведения през 2006 г. >>>

Срокове

Начало на конкурса – 24 май 2006 г.

Приемане на произведения – до 1 октомври 2006 г.

Обявяване на резултатите: 24 октомври 2006 г., на тържество по повод 5-годишнината на сп. Одисей

Регламент

Конкурсът беше за пътепис със снимки.

Приемаха се до 2 (два) пътеписа на свободна тема с обем до 7000 знака.

Всеки от текстовете трябваше да е придружен от 2 до 10 снимки, свързани с темата на пътеписа. Те не трябваше да са публикувани преди датата на участие на хартия, в интернет или на електронен носител.

Пътеписите и снимките се изпращаха на кирилица, в текстов файл, на адрес odysseia@slovo.bg или на диск, изпратен по пощата на адреса на списанието.

Снимките, изпратени през интернет не трябваше да са по-големи от 100K. Разрешено е използването само на авторски снимки! Участницит трябва да пазят оригиналните файлове, негативи и позитиви за края на конкурса.

Авторите, участващи в конкурса, трябваше да посочат трите си имена, дата на раждане, местожителство и адрес за контакт (можеше и само електронен адрес).

 

Членовете на Сдружение "Словото", служителите от редакцията на списание "Одисей" и администраторите на сайта "ФотоФорум" нямаха право да участват!

Жури

Георги Величков – администратор на Photo-forum.net

Емил Данаилов – отг. редактор на списание "Одисей"

Мартин Митов – главен редактор на "Словеса"

 

Вижте участващите произведения през 2006 г. >>>

Резултати от предишни издания на конкурса

Голямата награда от конкурса "Одисея" за 2005 г. - екскурзия, осигурена от списание "Одисей", получава Вилиана Молнар за пътеписа Ирландия - океанът, Гъливер и бирата

Журито дава и две допълнителни отличия:

- за най-добър текст - Кападокия на Десислава Георгиева - книги по избор на стойност до 60 лв., осигурени от Сдружение "Словото"

- за най-добри фотографии - Рупите в образ и слово на Илиян Митев - студийни светкавици, осигурени от "ФотоФорум"

Вижте всички участвали произведения през 2005 г. >>>

 

През 2004 г. наградата на конкурса "Одисея" спечели Свилен Панайотов с пътеписа си Един ден на нос Хана Пойнт

Вижте всички участвали произведения през 2004 г. >>>