Всеки ден, всеки час, всеки миг 
в туй греховно и зло мироздание 
е един мой гърч, един стон, един вик, 
едно тъй нечовешко страдание. 
Боже, толкова ли грехове 
съм направил, та още държиш ме ти, 
та не скъсаш, не срежеш на две 
най-подир на живота ми нишката!... 
Ако трябва, на грях най-зловещ 
съм готов за това аз, безбожникът. 
Ще ти дам и молитва, и свещ, 
но вземи ми душата, тревожната 

 

Обратно към [Д. Дамянов] [СЛОВОТО]