"ПРИЯТЕЛСТВО"

Как искаш да съм ти приятел? 
При първата ни среща още, 
използвайки ми слабостта, ти 
реши да минеш за надмощен! 
И слаб на думи, силен в мускул, 
за луд ме обяви набърже, 
на рамото ми лапа друсна, 
и се закани "Ще те вържа!" 
Махни си лапата проклета! 
Помежду нас във клуп надвесен 
виси едно въже, което 
уж връзва мен, а тебе беси! 

 

Обратно към [Д. Дамянов] [СЛОВОТО]