KРАТКА ПЕСЕН ПРЕЗ ДЪЛГАТА НОЩ

Отново черен мрак света затрупа. 
Изви вихрушка яростна и зла. 
Прозорецът ми с трясък се начупи 
и звъннаха в сърцето ми стъкла... 
И свети само моята цигара... 
Къде си в бурята? С кого?... Не знам! 
...О, нека и с друг да те завари - 
в такава нощ е страшно да си сам 

Обратно към [Д. Дамянов] [СЛОВОТО]