ПИСМО

Бих ти изпратил писмо без адрес. 
И аз знам, че ще получиш писмото. 
То ще стигне при тебе нощес 
или днес, но ще стигне, защото 
този вятър, ту тих ту свиреп, 
тези птици, с лъчи по крилата 
са приятели с мен и с теб, 
и по тях, и по тях ще го пратя. 
Ако вятърът се умори, 
ако птиците хвърлят писмото, 
от ръцете на хора добри 
то ще стигне до теб - не защото 
сме единствени хора в света, 
не защото света ни познава, 
а защото приел любовта 
от сърце на сърце я предава!  

 

Обратно към [Д. Дамянов] [СЛОВОТО]