МОЛИТВА КЪМ ЖЕНА МИ

О, земна благородице, която
Не бог, а мойте три деца роди,
светице над светиците, най-свято
те моля: днес и вечно с мен бъди!
Живота, който даде ми ти вчера,
и днес ми дай и утре, и навек!
И дай ми топлинка, да не треперя
сам сред желязото на тоя век!
Бъди все туй с мен в свят, пълен с чужда хубост
една звездица в хаоса голям.
Води ме мълком, да не се изгубя!
Топли ме с дъх, за да не мръзна сам!
А аз - безсилен - ще ти давам сила,
която взел съм от самата теб.  

 

Обратно към [Д. Дамянов] [СЛОВОТО]