ХЕМУС

Списание за обществен живот и култура

HAEMUS

Bolgár-magyar társadalmi és kulturális folyóirat

 

БРОЙ 2, 2001

БРОЙ 1, 2001

РЕДАКЦИЯ

Magyarul

 

Основано от Дружеството на българите в Унгария през 1991 г.

ISSN 1216-2590

 
© Хемус.
Всички права запазени!

СЛОВОТО