ХЕМУС

Списание за обществен живот и култура

HAEMUS

Bolgár-magyar társadalmi és kulturális folyóirat

 

НАЧАЛО

БРОЙ 2, 2001

РЕДАКЦИЯ

Magyarul

 

Списание Хемус е основано от Дружеството на българите в Унгария през 1991 г.

Издание на Българското републиканско самоуправление
Отговорен издател: Димитър Цуцуманов
Списанието се издава с материалната подкрепа на Фонд "За националните и етническите малцинства в Унгария"

Председател на редакционната колегия: Тошо Дончев
Редакционна колегия:
Светла Кьосева: главен редактор
Росен Русев: художествен редактор
Адриана Петкова, Ася Събева-Юричкаи, Георги Иринков, Дьорд Сонди, Ленке Чикхеи, Петър Петров, Райна Симеонова, Сава Сивриев, Светослав Стойчев
Секретар на редакцията: Моника Тютюнкова
Оформлениена книжното издание: Юдит Калои

Адрес на редакцията: 1097 Будапеща, ул. "Лоняи" 41
Тел.: 216-0197

e-mail: haemus@slovoto.org

ISSN 1216-2560

webmaster: mmm@slovoto.org

 
© Хемус.
Всички права запазени!

СЛОВОТО