ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Три модела в развоя на българската поезия за деца

Ивайло Христов

 

(резюме)

 

Статията "Три модела в развоя на българската поезия за деца" разглежда основните парадигми, през които преминава детската ни лирика от Възраждането до втората половина на ХХ век. Текстът очертава три основни модела. Първият, който доминира до Първата световна война, е репрезентиран чрез апелативно-­дидактичната парадигма и поезията à la дете. Вторият, определя облика на поезията за деца в периода 20-те - 40-те години. Той активира тематични и стилистични пластове, легитимиращи контакта между литературата за деца и тази за възрастни. Водещо място в този процес заемат автомиграцията на отделни образи и мотиви между двете литератури, обръщането към фолклора и подчертаният интерес към социално-политическите проблеми на социума. Третият модел проследява променения поетически контекст на поезията за деца след 1944 г.

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495