ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Да разбираме другото?
Мимезисът - възможност при общуване с чуждото

Клаус Р. Шерпе

 

(резюме)

 

Като изхожда от някои актуални теории в хуманитаристиката и споровете между тях авторът предлага своя типология на общуването с Другото. Тя се опира на понятието мимезис, освободено от изискването за достоверност. В статията са разграничени четири варианта на миметично отношение в общуването с чуждото: сенсуалистичен, диалогичен, технологичен и катастрофичен. Те са илюстрирани с примери от литературата и етнографски изследвания, потърсено е и тяхното редуване във времето.

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495