ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Поезия и проза - поетика и реторика

Михаил Гаспаров

 

(резюме)

 

Статията разглежда разграничаването между поезия и проза в контекста на античната литература. В началото те се противопоставят, като поезията е литературна, художествена словесност, а прозата - делова, практическа. Носител на литературността е поетът, който е вдъхновен от боговете. Авторът се спира на три прелома в историята на литературата, при които отношенията между поезия и проза се променят. Според него жанрът никога на е бил обект на теоретична рефлексия в древността. Специално внимание е отделено и на променящото се отношение на поетиката и реториката към словесността.

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495