ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Въобразените драми на Шилер и Лесинг през Възраждането. Неосъществени проекти, загубени ръкописи, недовършени текстове

Надежда Андреева

 

(резюме)

 

В статията се третират преводи на драми от Шилер и Лесинг, при които "въобразеното" се изявява не само като написано слово, но и като театрална игра.

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495