ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Цялост и разпадане - сянката на книгата

Николай Чернокожев

 

(резюме)

 

Текстът е посветен на специфичния живот на Каравеловите "руски" белетристични произведения на български език и в българска читателска среда. Проследява се допускането, че дори извън книгата "Страниы из книги страдании болгарского племени", дори съществено редактирани в превода им на български отделните творби, които са публикувани по страниците на в. "Свобода" са белязани от авторското желание за цялост, която бива постигана in potentia в сянката на книгата.

Прави се опит да се опише новото основание за търсене на надтекстова цялост не само в промяната на оптиката, чрез която се гледа на българския живот, но и посредством структурирането на текстовете в рамката на вестника.

Текстът разглежда един частен случай на Каравеловото желание за книга.

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495