ЛМ  

ЛИТЕРАТУРНА МИСЪЛ

Брой 2, 2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 


 

 

Възрожденски първосказания

Вера Бонева

 

(резюме)

Текстът се движи по следите на специфичния възрожденски феномен, свързан с култовото отношение към първостта. Реконструирани са смисловите полета, в чиито предели функционират идеологемите за приоритетната роля на средновековната ни цивилизация по отношение на православното славянство. Припомнени са упоритите настоявания на изобретателни книжовници и неуморни публицисти за първостта на едно или друго новобългарско явление - в хронологически или в пространствен план. Докоснати са някои от сенките на възрожденската първосказателност, прострени в пределите на съвременната хуманитаристика.

 

 

Българската виртуална бублиотека

© Институт за литература при БАН

ISSN 0324-0495