Литературен форум  

Брой 17 (440), 19.12. - 25.12.2000 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Мая Гоева

Отпечатъци в галерия “Солерс”

 

Изложбата “Отпечатъци”, открита в столичната галерия “Солерс” на 5.12.2000 г., представя група графици, които между 1 и 5.11.2000 галерията е експонирала в Мадрид на международното изложение за графика “Естампа 2000”. Художниците, участващи и в настоящата изложба, са предимно от младото поколение: Ина Дамянова, Асадур Маркаров, Брайко Брайков, Кольо Карамфилов, Валери Василев, Никола Димитров, Ромил Калинов и Ицко Мазнев. По повод излагането на техните творби в Мадрид не е безинтересно да се изтъкне, че това е първото ноционално участие на българската галерия на “Естампа 2000”, което се провежда ежегоднo и че българският цар Симеон II и царица Маргарита са посетили събитието. Издадена е и малка дипляна, която представя в цвят по една творба на всеки от авторите. Графичните произведения на горепосочените художници стоят изискано в салоните на галерията и говорят недвусмислено за пътищата на националната ни графика, както и за разнообразието на авторски търсения, похвати, за разчупването на границите и новите форми в това изкуство. Сред тях особено ярко се налагат творбите на Ицко Мазнев, Брайко Брайков, Асадур Маркаров (завършил Академия в Китай, което личи по калиграфската изчистеност на графиките му), Ромил Калинов с новите си кубистично-сюрреалистични експерименти. Този път известният наш творец Кольо Карамфилов не ни изненадва, което е необичайно за него, а показва графики в оптично- кинетичен стил. Същото, макар и в по-различен план (тук се вижда влиянието на съвременната японска графика), важи и за произведенията на Ина Дамянова.

Изложбата “Отпечатъци” показва новия дух на нашата графика и безспорните й достижения.

Творби от експозицията : Кольо Карамфилов и Никола Димитров

Българската литература

© 2000 Литературен форум