Литературен форум  

Брой 18 (441), 26.12. - 08.01.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

 Наградите на Литературен форум

Митко Новков, Любен Петков, Розалия Ликова - три поколения...Жури в състав Вера Мутафчиева, Ивайло Петров и Димитър Коруджиев разгледа предложенията за награди в конкурса по случай 150-годишнината от рождението на Иван Вазов и Захари Стоянов, организиран със спомоществователството на "Нова Телевизия", Фондация "Бъдеще за България", Национална кабелна телевизия "Ринг плюс".

За участие в конкурса под наслова "ЕЗИК СВЕЩЕН" бяха постъпили: за поезия - творби от 116 автора, за проза - от 88, литературнокритически статии - от 40, “Факт и литература” - от 17, “Ив. Вазов и З. Стоянов - общо и различно” - от 26.

I. Език свещен

 1. Мария Станкова - разказ
  "Балкански напеви"
 2. Митко Новков - оперативна критика 
 3. Пламен Дойнов - поезия
  цикъл "Истински истории" 
 4. Цвета Трифонова - "Факт и литература"
  "Сянката на Златорога" 
 5. Иван Младенов - публицистика
  "В наши дни" 
 6. Енчо Мутафов - "Иван Вазов и Захри Стоянов - общо и различно"
  "Под игото" без "Чичовци"

Мария Станкова сякаш все още не вярва, че е награденаII. За ярко присъствие на страниците на в. "Литературен форум" през годините

 1. Марко Ганчев
 2. Вътьо Раковски
 3. Георги Мишев 
 4. Николай Кънчев 
 5. Светлозар Игов 
 6. Кирил Кадийски 
 7. Георги Величков 
 8. Димитър Аврамов 
 9. Найден Вълчев

III. Специални награди на в. "Литературен форум"

 1. Рада Александрова
 2. Вихрен Чернокожев
 3. Йордан Ефтимов
 4. Николай Аретов
 5. Милена Авонеди
 6. Николай Гочев
 7. Борислав Георгиев

IV. Специална награда на "Нова Телевизия" за екипа на в. "Литературен форум"

Редакцията на в. "Литературен форум" благодари на спомоществователите "Нова Телевизия", Фондация "Бъдеще за България", Национална кабелна телевизия "Ринг плюс"

Българската литература

© 2000 Литературен форум