Литературен форум  

Брой 34 (475), 23.10. - 29.10.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Катя Кузмова-Зографова

Чавдар Мутафов и Атанас Далчев

 

Двамата принадлежат към общ литературен кръг. В Мутафовия архив са запазени две картички от Далчев, които подчертават "заговорничеството" им на стрелци. В този малък архивен знак се крие нещо повече: фактът на едно интелектуално родство, скрепено и с печата на приятелството.

Когато внимателно четем преобладаващо експресионистичния Мутафов, забелязваме на места поразителни сходства с "предметния" стил на Далчев1. Не става дума за някакви преки заемки, разбира се, а за близост в естетическите нагласи, "материализирана" в образната тъкан на текста. Ето един пример-цитат от Мутафовите "Резигнации"2: "Аз седя при един прозорец, на който са наредени големи жълти дюли. Цялата стая е пропита с тази тънка есенна миризма на извехнали плодове - сякаш късни и безполезнени желания, които вехнат забравени и умиращи под есенното слънце. - О, самото слънце - тъй жълто, тъй скръбно! - този забравен и безполезен плод сред небето, препълнен с бледни лъчи, тежък от светлина - и тъжен.(...)

... Не е ли самото ми сърце голям печален плод, сладък и вехнещ в светлините на безполезната мъдрост, в бавното догаряне на желанията - (...)"

Този тъжовен интериор удивително напомня атмосферата на Далчевата "Стая", като се започне от специфичната "рамкираност" на пространството като в изобразителните ограничения на живописно платно - прозореца, мине се през детайлните съвпадения: "миризма на вехто", есенно слънце, вехнещо "върху килимите на пода", светещи "зимни дюли" и се стигне до финалния акорд - "и цялата печална стая/ залязва бавно с вечерта" (1925 г.). Усещането за нетрайност, за илюзорност на реалностите, за неизбежната им залезност, въпреки пластичната, тежка предметност, с която са обозначени, пронизва световете и на белетриста, и на поета. Далчев сякаш подхваща и доразвива със средствата на лаконичното си, изчистено от "орнаменталност" поетично слово Мутафовите резигнации... По принцип и двамата са майстори на душевния пейзаж, на кръговата композиция, преосмисляща началната природна картина на по-високо, психологическо ниво. Виртуозен е Ч. Мутафов в преобразяването на обективния пейзажен рисунък в душевна живопис, например в декоративно-визионерския (в Иван-Милевски стил) разказ "Зимна утрин".

Чавдар Мутафов обича кръговите композиции, защото те са достатъчно игрови за художествената му изобретателност. Накрая все пак се оказва, че реалността е проекция на мощните нагледи на човешкото, слято с космичното, изчистено от психоиндивидуалните трепети, така характерни за символистите. Безапелационно отречени от Далчев и Мутафов...

Разбира се, освен общност в творческите нагласи, съществуват и огромни стилови различия между двамата. Докато Далчев е максимално точен, лаконичен и в голяма степен "аниконичен"3 в своя изказ, Ч. Мутафов понякога обича пищния, изобилен пластичен говор, достигащ до раблезианска разточителност, постигната най-ярко в разказа "Натюрморт".

Но основополагащото за новаторските търсения на авангарда - естетическата решимост за преодоляване на символизма - е вдъхновявала взаимно двамата "стрелци". Това личи и в критическите патоси на Далчев, младежки яростно отправени към "мъртвата поезия" на Лилиев... Така, както безпощаден е антиромантичният подтекст в Ч.-Мутафовите "Грубости". Става дума за всяческото развенчаване на любимия за символистите образ на луната. Впрочем още Томазо Маринети във Втория манифест на футуризма от 1911 призовава: "Да убием лунната светлина!". Проф. Константин Гълъбов пък има статия "Експресионизмът и чарът на луната"4, която методично проследява процесите на изчезване "култът на нощта", но привежда примери из немската експресионистична поезия, "в която има запазен романтичния чар на луната" (Йоханес Бехер, Курт Хайнике, Елзе Ласкер-Шюлер, Георг Тракл), за да обобщи, че все пак най-често експресионистите са отчуждени от луната, "а в някои случаи говорят за нея като за враждебно същество, следвайки едно болно въображение" (Алфред Лихтенщайн, Карл Отен). Очевидно професорът не е приемал безкритично авангардните настроения анти-Селена... А що се отнася до Ч. Мутафов - те са така драстично вплетени в крайните авангардни "Грубости", че самият лидер на "стрелците", проф. К. Гълъбов е изплашен... Наистина неуморимо градиращ е наборът от "грозни" метафори в непоетичните, дълбоко развенчаващи всяка сантименталност образи на луната. Като начало Селена пародийно е лишена от романтическа демонизация, тя е просто "зелена чаша", "пълна с розова лимонада" - нищо повече от колористичен щрих, визиращ безвкусие и шербетни слугински копнения... Скоро след това стилът "загрубява" в ироничното възклицание: "О, блатото на лунната нощ, пълно със сладка тиня, отровено от фосфор...", за да приключи антилунните си красноречия в сравнението й със "зелена язва от светлина върху голотата на небето", демистифицирано (след трагиката на Яворовата "Нощ", да речем) като "бездънен гнойник от сантименталност"... Антисимволистичната експресия достига връхната си точка в метафора, напомняща вакханалната развихреност на Фурнаджиевия стих ("като свиня нощта се черна тръшна") - в Мутафовия слог: "...тази луна е като рилото на огромна тъмносиня свиня, затворена в небето". При това, да не забравяме, стрелците, в лицето на проф. К. Гълъбов, Ат. Далчев и Д. Пантелеев, категорично не приемат естетиката на Никола-Фурнаджиевата поезия, определяйки я като външно, битовистки "родна" и като епигон на руския имажинизъм, като необосновано го причисляват към символистите ("Мъртва поезия")...

Че не става дума за епизодична поява на "грубостите", доказателство е появата на сродни образи в "Гротеска" от първата Мутафова книга "Марионетки" (1920): "Облаците се раздвижват лениво и безшумно, а месецът пиян се вози върху тях на велосипед и най-сетне се прекатурва". А "звездите", "заковани като сребърни гвоздеи" върху "два сини диска, направени от кадифе", някак напомнят Далчевия образ (от 1927 г.) в стихотворението му "Любов" ("И всеки гвоздей от обущата му/ би грял в нощта като звезда,...").

Митологизирани от древните, опоетизирани от романтиците, авангардистите образите на "небесните светила" (слънце, луна, звезди) са буквално "взривени"... За да се достигне до известното драстично Далчево сравнение: "червен бе залезът като домат".

Както става ясно, многообразните и многобагрени светове на Ч. Мутафов стаяват видими предсказания за кристализиращите поетики на "намерения смисъл" (проф. Н. Георгиев) в българската литература...

Чавдар Мутафов е фазата на естетическия кипеж, уталожен няколко години по-късно в умъдрените светове на Далчев...

 


1 Новаторската роля в областта на "новата предметност" е постановена от проф. Д. Аврамов, който отбелязва, че "в българската култура естетическите явления, аналогични на немския Neue Sаchlichkeit, започват (странно) не в пластичните изкуства, а в поезията". Проф. Аврамов отбелязва и еволюцията на Ч. Мутафов към "предметната" естетика и така очертава един благодатен хоризонт за сравнителен прочит на двамата стрелци. -В: "Новата предметност в България", сб. "Усвояване и еманципация. Немска култура в България." С. 1997, с. 259-261.горе

2 Сп. "Везни", г.III, 1922, № 16.горе

3 Катя Кузмова-Зографова, "Следсимволистичният аниконизъм и проблемите на диаболизма у Атанас Далчев" - "Вечните странници", ИК "Стрелец", 1996.горе

4 В. "Стрелец", № 9 от 1 юни 1927.горе

Българската литература

© 2001 Литературен форум