Литературен форум  

Брой 36 (477), 6.11. - 12.11.2001 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Магда Карабелова

Тереса Домбек - между Полша и България

 

"Помежду културата: "ниска" и "висока". Сборник в памет на проф. Т. Домбек, Лодз, 2001."Помежду културата: "ниска" и "висока" - сборникът, в който участват двадесет и един литератори от четири славянски държави (Полша, България, Чехия и Сърбия), също толкова езиковеди, както и седмина културолози, има амбицията да покаже от различни страни делото на видната полска българистка проф. Тереса Домбек, нейните големи заслуги както към българската полонистика, така и към българистиката ни в Полша.

Личността на покойната Тереса Домбек е добре позната на специалистите у нас и в Полша. Тя образова и възпитава професионално отлични преводачи и учени – литературоведи и езиковеди, полонисти, които бяха нейни студенти до 1965 г., когато й се наложи да се завърне във Варшавския университет. Докато преподаваше полски език в СУ "Св. Климент Охридски", Тереса Домбек се утвърди като една от най-изтъкнатите чуждестранни българистки с многобройните си студии и статии, посветени на българската и полската литератури, на тяхното взаимодействие и рецепция, както и на дейността на най-видните представители на българската полонистика и преводаческо дело. Сред имената, за които е писала оригинални и незагубили значението си научни изследвания, са Боян Пенев, Дора Габе, редица съвременни български автори. Особено място сред трудовете на чуждестранните българисти обаче заема нейната книга, посветена на Пенчо-Славейковото творчество, както и Историята на българската литература на полски език, предназначена за студентите българисти в полските университети.

Проф. Тереса Домбек е и изтъкнат преводач на съвременна българска проза. В нейни преводи в Полша са познати Емилиян Станев, Павел Вежинов, Блага Димитрова, Ивайло Петров, Йордан Радичков и още много други. Тереса Домбек преведе една от значимите книги на българската културна и религиозна история –"Българският Великден или страстите български" на Тончо Жечев, но съдбата на този превод е печална, защото не бе намерен след смъртта й. Дали го е депозирала в някое издателство, или нещо друго се е случило с единствения машинописен екземпляр, който преводачката притежаваше, ние можем само да гадаем.

Проблематиката на сборника, издаден от Лодзския университет, се опира на тематичната формула, изведена в заглавието, и се отнася до литературните, езиковите и културологичните явления при изследването на така наречените "висока" и "ниска" култури. Съставителите и редакторите на сборника са си поставили за задача да представят многостранно творчеството на Тереса Домбек, както и проблемните полета, в които тя е работила.

Сборникът включва текстове на Калина Бахнева, Ханна Долата, Войчех Галонзка, Елка Константинова, Георги Минчев и др.

Не си поставям задача да изброя всички участващи и техните заслуги, тъй като в сборника няма случайни имена. По-скоро става дума за друго – за искреното уважение и грижа, проявени към паметта и делото на една жена, която ние в България трябва да помним – заради дълбоката й всеотдайност към българската литература, която тя не само ценеше, но и отлично познаваше.

Сборникът на Лодзския университет "Помежду културата: "ниска" и "висока" е добър пример за навременна и адекватна реакция спрямо делото на един учен като Тереса Домбек, което не може и не бива да остане неспомнено, от една страна – заради огромната й енергия и работоспособност, а от друга – заради доживотната й изследователска отдаденост на българската литература и на нейните значими имена. Както и заради преподавателската й дейност: тя изучи поколения полски българисти, така както преди това бе подготвила поколения полонисти в Софийския университет.

Българската литература

© 2001 Литературен форум