Литературен форум  

Брой 2 (486), 15.01.2002 - 21.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Евелина Иванова

Вещ и литература

 

Любомир Милчев. "Вещи и обнищвания в литературата", 2001В центъра на своите студии Любомир Милчев е сложил антикварната вещ и нейната трактовка в западноевропейската литература. С висока култура, проникновеност и начин на интерпретация авторът е съумял да изгради два интересни погледа върху историята и естетиката на литературния антиквариат, използвайки за опорни точки две ключови произведения на френската и английската литература: "Братовчедът Понс" на Балзак и "Завръщане в Брайдсхед" на Ивлин Уо. Още в любопитното си въведение Милчев ясно заявява своето изследователско намерение: "...Да се съгледа литературното в изкусността на една направа и тъй да се осетиви в образа на скъпоценна вещност и да се привиди в незагърбващо спонтанността си обобщение литературата като съвършена колекция... би било възглед, добре задаващ посоката на това изложение..."

Вещта в литературата, и особено антикварната, е носител на висока знаковост. Тя носи в себе си историята на епохата, нейните вкусове, нейните ценности и слабости, нейната култура и способности, определено светоотношение и манталитет, историята на индивида в погледа му към битието, в отношението му към обществото и природата, към другите и не на последно място към нравите и социалните катаклизми. Освен това вещта е ясен маркер за начина на живот, за социалния и обществен статус на личността, за емоционалността й. Много пъти вещта идентифицира ясно физиономията на своя собственик и разказва за неговия живот. Защото човек е винаги частица от времето, в което съществува. Архитектурата, облеклото, изкуството, характеризират съществени черти от лицето на една културна епоха и така градят нейния облик пред света.

Студиите на Любомир Милчев представляват интерес не само за професионалисти, но и за всеки любознателен читател, изкушен от подобна проблематика. Дори са ценен стимул за естетическите сетива на културните познавачи с богатата си фактология и трактовка на литературните артефакти.

Българската литература

© 2001 Литературен форум