Литературен форум  

Брой 2 (486), 15.01.2002 - 21.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Гергана Попова, Галина Гончарова

Награди "Идиот"

 

ТОП 11 - 2001

 

11. "Начало на века - най-нова българска поезия 1989-2001" - съставител Светлозар Игов - награда "Идиот" за мисионерска и будителска дейност в/за литературата, за най-рационално промислен подход при избиране на текстове за антология, награда на Комисията за култура на НС за най-успешно кръстосване на държавни лица с творчески индивидуалности.

10. Стефан Кисьов в "168 часа" - награда от Съюза на журналистите* - за най-добро конвертиране на литературна звезда в журналистическото лоби, за най-задълбочени политически анализи на годината.

9. Издателства, профилирани в издаване предимно на българска литература - награда на Фондация "Българско наследство" за издигане на националното самочувствие и патриотични ценности, за подобряване на материалния бит на българските писатели, за най-патетично отстояване на безнадеждна кауза.

8. "Един ден на Г.Г." - за героично извоюване на приз "медиен интелектуалец" в изтощително съревнование със Стефан Цанев, награда на движение "Писателки-педагожки за демокрация" за най-високи педагогически резултати в изграждането на нов литературен вкус в националните медии и техните зрители.

7. Николай Бойков - гост-редактор в "Литературен вестник" - за най-принципно и последователно преследване на творчески цели, за най-методично омаломощаване на редактори за период от една година, награда на Българския спортен съюз за феър-плей.

6. Мирослав Димитров - за най-стремителен плонж в (о)цененото от критиката белетристично пространство, награда на Ловно-рибарския съюз за издигане на полисемантичния символ на цацата и поместването му в алегоричен наратив, награда на Асоциация на политолози за евроинтеграция за най-социално ангажирана проза на годината

5. Борис Минков - награда на Българския червен кръст за разкриване на хуманистичните измерения на рекламата на цитрусови плодове в България, за най-добър маркетинг на портокалова концепция в текст и поведенчески актове спрямо литературната и академична колегия.

4. "Имам яка от лисица и лилав мобифон" - 24-часово писателско рали (с участници Петър Чухов, Мария Станкова, Палми Ранчев, Деян Енев, Янко Станоев, Оля Стоянова, Васил Сотиров, Димитър Матакиев и т.н.); 12-часово игране на белот с основен залог "Опера Нигра" и "Лунен дворец"; писателски пленер (с ръководител Пламен Дойнов и по идея на Петър Чухов), с участието на горепосочените двама + Пламен Антов и Димитър Димитров; ТНТМ с гости на премиерата на унгарския брой на "Литературен вестник" (организатор Николай Бойков) - награда на Сдружението на самодейните художествени групи за утвърждаване на българския литературен алтернатив и за налагане на пърформанса в ролята му на генератор на неподозирани дарби у писателското съсловие и неговите фенове.

3. Даване под наем на кафенето на ул. "Любен Каравелов" №17 - извършител Палми Ранчев - за принос в ликвидирането на българската писателска общност, за съкращаване на литературния процес "седене с Палми - обсъждане на проблем - текст" и ограничаването му до последната точка.

2. "Писатели върху трамвай" и "Писатели върху кръстовища" - автор Тома Марков - за нереализиран проект на годината, награда на Столична община за улесняване на уличния трафик и осигуряване на спокойно придвижване на гражданите към дестинациите им, награда на Алианс на психотерапевтите в България за намаляване на стреса у столичното население.

1. Непразнуване на Нова година у й.е. и Марин Бодаков - за осъществяване на емпирично разпадане на метафизичното творческо общество на живите поети и съответстващия му херменевтичен хоризонт.

 


За улеснение на графичното възприемане се изпуска повтарящата се при всички останали 10 участници - награда "Идиот".

Българската литература

© 2001 Литературен форум