Литературен форум  

Брой 2 (486), 15.01.2002 - 21.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

Кирил Кадийски

Вечен календар

 

Тези стихове са плод на едно хрумване - да се види доколко българският език позволява да се напишат в едностъпен размер (в случая ямб) стихотворения не само нелишени от един по-здрав смисъл, но по възможност и с художествени достойнства. Известно е, че Николай Лилиев използва еднократно този прийом в поемата си "Градът" - около десетина стиха, за които обаче е критикуван от Атанас Далчев.

 

Януари

И яз
дълбок,
и мраз -
дал Бог!

И ти -
пиян.
Свети
Йордан!

И син
от студ
комин -

хайдут
с калпак
от сняг.


Февруари

И сняг.
И хан.
С резняк
налян.

Чуй звън!
Не тук -
навън...
Капчук!

Ластар
ли стар
сълзи?

Лозар
в лози
пълзи.


Март

О, кал
през март...
Локал.
Хазарт.

В нощта
дори
кръвта
ти ври.

Една
жена
(сред сто!)

в ръце
с асо -
сърце!


Април

Денят
звъни...
Роят
се дни.

Или
е сън
с пчели
и звън.

За страст
готов,
о, май,

под храст
с любов
омай!


Май

Април,
през май
препил си
май.

За мен
налей
зелен
елей!

О, кой
под вас
ли пи

покой
и страст,
липи?


Юни

О, зной!
Под свод
с порой
от пот...

Синчец.
И мак.
Певец,
на крак!

Пече.
Но хей,
щурче,

ти с лък
от стрък
лудей!


Юли

Пламтящ
покой
под плащ
от зной.

На шир
и длъж -
шпалир
от ръж.

Вървим
без дъх
сред дим

и лъх
горещ
от пещ.


Август

Ята
пред път
в стрънта
сноват.

Простор
нас мен -
о, взор
стъмен.

Небе...
Блести
луна:

гребе
звезди-
зърна...


Септември

Светът
гори...
Пламтят
гори,

от жар
ли са? -
пожар
в леса.

А ти,
мъгла,
в мечти

димиш:
лула
с хашиш.


Октомври

Мъгла.
Сноват
тела
без плът.

Кълвач -
на вид
ковач
набит!

И лих!
Аз бих
му дал

медал
от лист
златист...


Ноември

О, кър
пред мен -
бакър
червен.

Мечтай
за свеж
калай
от скреж.

Върби
с торби
от сняг

вървят...
Ни път.
Ни бряг.


Декември

Разпран
е цял
брашнян
чувал.

- Небе,
все пак
не бе
ли сняг?

Ридът
е стар
мливар,

сред път
преспал
в паспал.

Да се надяваме, че днес строгият съдник няма са може да каже: "Едва ли ще изтърпи един по-строг анализ този подбор от думи, някои случайни и дори неуместни, подредени само по звученето си, несъгласувани, без граматическа и логическа връзка". Утре друг може би ще напише още по-удачни стихотворения - засега важното е, че българският език има богати възможности за това.
K.K.

Българската литература

© 2001 Литературен форум