Литературен форум  

Брой 2 (486), 15.01.2002 - 21.01.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

КултУра!

Владислава Костова
София 

МЛАДИ АКТЬОРИ ОТ ТЕАТРАЛНОТО УЧИЛИЩЕ към Нов български университет представиха на 8 януари в зала МТИ на НДК пиесата на Петер Турини "Най-сетне край". Събитието е част от програмата на "Театър на голия охлюв". Режисьор е Петър Петров. Сценографията и костюмите са дело на Мария Младенова, координатор е Ирина Минева. Макар че текстът на пиесата е за един актьор, тук е разпределен между двете главни актриси Димитрина Дедикова и Виолина Ангелова. Участват още Соня Антонова, Петя Пиперкова, Лидия Танчева. За работата си по пиесата режисьорът каза: "Това е пиеса за мъж, сложно е да се представи от две героини. През цялото време се опитвахме мисълта ни да тече през Турини. Опитахме се да изиграем пиеса на един автор, като мотивираме вътрешното си "аз" през цялостното му творчество. Проучвахме поведението на жени с проблеми, а мото беше: "аз и моят аз през творчеството на Турини." За да изрази своето мнение, Димитрина Дедикова цитира Клаус Кински: "Режисьорите крадат от моята сила, но ревниво се пазят от моята слабост, от кървящите ми рани..." и допълни: "Но този път нещата не стояха точно така, процесът на отваряне беше взаимен и това доведе до резултата, който е един вид лична изповед...т.е. театърът да бъде опит да се огласи мълчанието на човешката душа". Наистина пиесата е черна комедия, жива и хаотична, изчистена от изкуствената сухота на професионалните и комерсиални представления.

 

Вести

В РУСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПИСАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ се обединиха раздробените и отчуждени по време на перестройката писателски съюзи. В качеството си на примиряващо и обединяващо звено се яви Литературният фонд на Русия, в чиято сграда се състоя учредителната конференция на асоциацията. Учредители станаха Съюзът на писателите в Русия, Съюзът на руските писатели и Литературният фонд на Русия. Председателят на конференцията Ф. Кузнецов подчерта насъщната необходимост от обединяването на писателите. "Ние на всяка цена трябва да създадем единна асоциация на писателските съюзи, само тогава ще можем да преодолеем нищетата и да върнем изгубената сила и слава на писателското общество", каза още той.

Съюзът на писателите в СССР беше напълно затворена организация и съществуваше основно за сметка на отчисления от печалбата на държавните издателства. Литературният фонд обезпечаваше всички социални нужди на писателите (жилище, пенсии, режийни, творчески командировки, почивни станции и много други неща).

Днес, след разкола и разпада на Съюза на писателите в СССР, писателите станаха една от най-незащитените социални категории и за последното десетилетие пострадаха повече, отколкото другите творчески съюзи, тъй като в резултат на междуособиците изгубиха огромна част от колективното имущество и, раздробявайки се на парчета, се лишиха от правото на приемственост от Съюза на писателите на СССР. Като резултат от това фактически престана да действа постановлението на правителството за отчисления на средства за писатели от печалбата на издателствата, което представляваше основно перо в бюджета на Съюза на писателите и на Литературния фонд на Русия.

На конференцията бяха избрани съвет и изпълнителен комитет на асоциацията, определени бяха нейните цели и задачи. Участниците се запознаха с учредителните документи и единодушно приеха учредителния договор и устав. Един от най-важните пунктове в договора е пунктът за право на приемственост. Става дума за унаследяване от федерацията на правата върху собствеността на бившия Съюз на писателите в СССР на територията на Руската федерация.

"Литературная газета"

 

СЪЗДАВАТ НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към Националния център за книгата, съобщи Румен Димитров, зам.-министър на културата. Идеята ни е в този авторитетен обществен съвет да поканим за членство депутати от парламентарната Комисия по култура, защото искаме те да могат да се запознаят отблизо с проблемите в книгоиздаването, както и с необходимостта да окажем реална подкрепа на българската книга, каза Румен Димитров. Той допълни, че новият консултативен съвет всъщност ще бъде и мост между парламента и Министерството на културата. Членовете на Обществения съвет към Националния център за книгата на МК ще работят изцяло на доброволни начала, без каквото и да е възнаграждение. В съвета ще бъдат представени известни наши творци и интелектуалци. Присъствие ще имат и представители на Асоциацията на българските книгоиздатели. Задължително ще поканим и отговорни служители и експерти от Министерството на финансите. От тяхното ведомство най-вече зависи на какви преференции и данъчни облекчения биха могли да разчитат занапред книгоиздателите и особено тези от тях, които имат смелостта да залагат на българската литература, подчерта зам.-министър Румен Димитров.

Агенция Балкан

Българската литература

© 2001 Литературен форум