Брой 25

Литературен вестник

27.06-03.07.2001
Год. 11

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

НБУ

Международните ранноесенни школи по семиотика

 

Една от нововъведените и съпътстващи появата и развитието на НБУ дисциплини е семиотиката. Тя първоначално се утвърждава като общообразователен курс, но скоро след това интересът към нея се разраства и с течение на времето се създават магистърска и докторска програми по семиотика. Тези програми са подкрепени от международен съвет, съставен от най-видни представители на дисциплината от Европа и Америка. Интересно е, че с такава степен на институционализираност на семиотиката могат да се похвалят много малко университети в света.

Може би най-важната причина за успеха на семиотиката в НБУ е силният афинитет между основните й принципи и философията на учебното заведение. Плурализъм на идеите и интердисциплинарност са в основата и на двете. Академичният профил на университета съчетава науки за човека и комуникацията, хуманитаристика и изкуства, които са буквално и рамките, в които се е развила семиотиката. Последната подготвя студента с адекватни нагласи към съвременната информационна ситуация, оставяйки постигането на истини на индивидуалните му интерпретативни инициативи, което съвпада с формулирането на мисията на университета като целяща подготвянето на критично мислещи и с широк хоризонт специалисти. Всякаква форма на авторитаризъм и затвореност са чужди и на двете инстанции.

Централно място в семиотичния живот на университета заемат ежегодните международни семиотични школи, организирани от Югоизточно-европейския център по семиотика, оглавяван от проф. Мария Попова. Те заслужават повече внимание, тъй като замисълът им навлиза още по-надълбоко във философията на НБУ. Те засягат проблемите за глобализацията на университетската институция, която може да се приеме за авангард на настъпващата тотална глобализация на света. На школите по семиотика нашите студенти и преподаватели имат възможността перманентно да съпоставят тукашните академични стандарти с тези на западните университети, което се отразява благоприятно на качеството на курсовете и програмите.

Ежегодните международни събития в областта на семиотиката в Европа са три, като освен нашата школа такива са летните семинари в Урбино, Италия и Международният летен институт в Иматра, Финландия. За разлика от другите два форума българската школа е замислена да бъде изцяло в полза на студентите по семиотика. Това се отразява на начина, по който се изнася материалът поканените гост-лектори ни предлагат теми от тяхното поле на специализация, но развити по дидактичен и достъпен начин. Целта е винаги да се стига до дискусии и коментари, които реално да въвличат студентите в дисциплината. Със същата идея като неделима част от школите са се утвърдили организираните от нашите преподаватели кръгли маси, чиито теми пък поставят на вниманието на гостите локални проблематики.

Така осъществяваният обмен е дал добри резултати до момента, материализирани в няколко съвместни изследователски проекта и много договори за обмен на студенти и преподаватели. Виртуалната отвореност, залегнала във философията на университета се осъществява реално по време на школите по семиотика. Но ролята й не свършва тук. В самото съдържание на семиотичните лекции нашите студенти се запознават и убеждават в неделимостта на комуникацията и глобализацията като основополагаща характеристика на (пост)модерния свят.

Всяка година Югоизточноевропейският център по семиотика издава сборник с материалите, изнесени на школата. На студентите, посещавали я, е предоставена възможността да напишат есе по някоя от тези теми и ако то бъде одобрено, да получат 4 кредита за общообразователни дисциплини. В последните три години школата се радва и на интерес от страна на чуждестранни студенти. Един от най-амбициозните планове на организаторите е тя да бъде интегрирана в учебните програми и на университети в чужбина, което означава и чуждестранните студенти да могат да получават пълноценни кредити за участие. Подобно постижение ще е предпоставка за осъществяване на междууниверситетска мрежа, работеща на по-високо ниво от съществуващите програми за обмен на европейската общност (Еразмус, Сократес и пр.).

През септември предстои осъществяването на седмото издание на Ранноесенната школа по семиотика. Темата е Различност и Идентичност. То съвпада с юбилея на НБУ и съответно ще бъде организирано различно от предходните пъти. Тази година се предвижда двойно по-голяма продължителност на събитието. То ще бъде разделено на две части: първата от 7 до 11 септември в хотелски комплекс "Свети Кирик" в близост до Пловдив (където се е провеждало и последните 3 години) и втората от 12 до 16 в хотел "Флагман" Созопол.

Гости на първата част са проф. Роланд Познер (Берлин), президент на Световната семиотична асоциация, проф. Петер Шулц (Лугано), проф. Пол Рихард Блум (Германия), доц. Друде фон дер Фер (Норвегия), д-р Пол Кобли (Лондон), доц. Иван Младенов (България), Изабел Гитела (Франция) и Серж Санти (Франция).

В тази част акцентът ще е върху изнасянето на лекции пред студентите. Ето и някои от вече обявените теми:

Различност и пол: феминистка прагматична епистемология (Друде фон дер Фер)

Болка и идентичност в автобиографията (Друде фон дер Фер)

Въплътени знаци: индексни симптоми (Друде фон дер Фер)

Естетически опит, инстинкт и връзката Дюи-Пърс (Друде фон дер Фер)

Идентичност и корени на наратива (Пол Кобли)

Субективност и интерсубективност от семиотична гледна точка (Петер Шулц)

Светът като божествен семиозис - идентичност и различност в съвременната психотеология (Пол Рихард Блум)

Методи за анализ на жеста и гласа (Изабел Гитела)

Междуличностна комуникация: от линейност към мултимодалност (Серж Санти)

Втората част на събитието има подзаглавие "Перспективи в европейското семиотично образование" и целта е да се разгледа темата за Различността и Идентичността във връзка с институционалната роля, която би могла да играе семиотиката в бъдещото унифициране на европейското образование. Тук освен лекциите ще има голяма част, посветена на кръгли маси и отворени дискусии. Ще се обсъждат теми като "Международни магистратури и докторати", "Балканска идентичност" и др., ще се организират две интердисциплинарни кръгли маси с антрополози и представители на театрален департамент и т. н.

Сред гостите на тази част на школата са проф. Еро Тарасти (Хелзинки), президент на финландската семиотична асоциация и международния летен институт в Иматра, Мая Роси, координатор на същия институт, проф. Уго Волли (Торино), д-р Патриция Калефато (вицепрезидент на италианската семиотична асоциация), Проф. Владимир Петров (Москва) и др.

Макар че броят на участниците в двете събития е ограничен поради капацитета на конферентните зали те все още са открити за записване, включително и за представители на различни от НБУ институции. За контакти: efss64@hotmail.com.

 

Кристиан Банков
Югоизточноевропейски център по семиотика, НБУ

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник