Брой 8

Литературен вестник

27.02.-5.03.2002
Год. 12

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

СЦЕНА

Една книга за българската Нора 

 

БЪЛГАРСКАТА НОРАВ първата си книга "БЪЛГАРСКАТА НОРА" ("Куклен дом" от Хенрик Ибсен - тенденции в театралните интерпретации на българска сцена) издателство "ЛИК", 2001 г. театроведът Борислав Петранов търси и дава свой отговор на въпросите защо читателите, зрителите и хората на театъра никога не остават равнодушни към пиесата на Хенрик Ибсен "Куклен дом" и съществува ли някаква връзка между различните разбирания за характера на Нора през годините и днес, в наши дни. Нравствено-етичният аспект на образа на Нора е в основата както на анализа на драмата, така и в обстойния преглед на нейните реализации на българска театрална сцена. Още в края на 19 век пиесата "Куклен дом" предизвиква бурни реакции в Европа, а това отзвучава и в България. Борислав Петранов проследява и осмисля съдбата на пиесата от появяването й на наша сцена през 1897 г. в гр. Русе с Роза Попова, в ролята на Нора, до края на 20 век, като в своето изследване не пропуска нито една сценична реализация и търси нейното място в развитието на българския театър. Авторът ни предлага своя поглед върху театралните реализации на тази най-популярна пиеса на Ибсен у нас като ни запознава и с мнението на критиката, публиката, разсъжденията и спомените на някои от най-известните изпълнителки на ролята. Богат снимков материал и действеният анализ на пиесата "Нора" на режисьора Любен Гройс, записан от актрисата Цветана Манева, обогатяват информационната стойност на книгата. Интересно и увлекателно тече авторовият разказ за споровете около пиесата и най-вече около нейния финал, както и за трудността да се мотивират причините за бунта на Нора. В началото на 20 век се осмисля активно ролята на жената в обществото и този "женски въпрос", отбелязва Петранов, преминава като нишка в изпълненията на Роза Попова, Маня Икономова и Адриана Будевска, в чието изпълнение литературният образ се свързва с личностната им интерпретация. По принцип, поради липсата на единна национална професионална актьорска школа, повечето от постановките в този период се характеризират с изпълнението на мощен актьор, а останалите участници спомагат главно за развитието на действието. В книгата на Борислав Петранов се очертават пет портрета на значими български актриси, които създават Нора на българска сцена - трагическа Нора на Роза Попова, въздушната и емоционална Нора на Маня Икономова, стихийната и драматична Нора на Адриана Будевска, лиричната Нора на Мила Павлова и интелектуалната и поетична Нора на Цветана Манева. Борислав Петранов ни убеждава, че всяка от тези актриси създава своя Нора, съвсем различни една от друга и същевременно много близки на българската публика.... "Всяка от тези актриси - пише той - въплъщава в образа не само характерните настроения на своето време, но вплита и черти от българския национален характер."

"Българската Нора" е едно изследване на живота на пиесата на Хенрик Ибсен на българска сцена - обективно и обстойно, което отразява вечния стремеж на духа към свобода - свободата на човека, свободата на личността и още повече - свободата на жената и всичко това от гледната точка на театъра и развитието на театралните изразни средства през годините.

 

Богдана Костуркова

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник