Брой 9

Литературен вестник

6-12.03.2002
Год. 12

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

ТЕАТЪР В КНИГИ

 

Познатата/непозната българска драмаВ края на миналата година в Евро-българския културен център се състоя премиерата на справочника с анотации и специализирана информация и коментари на 89 български пиеси "Познатата/непозната българска драма", който няма аналог в театралната ни книжнина. Негови съставители са доц.д-р Камелия Николова, доц.д-р Ромео Попилиев, доц.д-р Николай Йорданов, д-р Анна Топалджикова, д-р Аглика Стефанова, Роза Радичкова, Румяна Димитрова, Мирослава Тодорова, Асен Терзиев и Стела Доковска. Изданието е подкрепено от Националния център за театър към Министерството на културата и Център за изкуства "Сорос".

Ето как е обяснена целта на справочника в предговора към него: "Този справочник е резултат от изследването на група театроведи върху огромен масив от български драми, непопадали в конспекта за кандидатстване и обучение по театралните специалности. Реализирането на проекта беше ръководено от професионалния интерес на участниците в него, както и от тяхната убеденост, че в българската драма съществуват творчески интуиции, които театралната сцена по една или друга причина е "пропуснала", "забравила", "недооценила".

Разбира се, този справочник отразява субективния поглед в началото на ХХI век на неговите автори към българското драматургично наследство. Времевата граница, до която спира изследването, е 1989 г., доколкото не съществува още историческа дистанция към текстовете за театър, написани през годините след промените в България. (...)

Непосредствената цел на тази публикация е да се разшири списъкът от текстове за театър, наложил се като "класически" за поколения театрали - нещо, което, според авторите на проекта, силно стеснява хоризонта на репертоарния избор в театралната практика. Затова потенциални потребители на събраната и публикувана информация са най-вече театралните практици, студентите от театралните специалности, изследователите на българската драма. Това предопределя и селекцията от пиеси, които се представят в справочника, а именно:

- непубликувани пиеси на известни български драматурзи;

- непоставяни на сцена пиеси на известни български драматурзи;

- нашумели навремето, но забравени по-късно български пиеси;

- забравени български пиеси, притежаващи театрален потенциал;

- пиеси на български автори с голям принос в литературата, обърнали се инцидентно към драмата. (...)"

Справочникът се разпространява безплатно. Много от библиотеките са снабдени с него, а до всички театри в страната са изпратени по три екземпляра.

Електронният вариант на "Познатата/непозната българска драма" може да бъде намерен и на адреса на електронното издание "Културен форум" - www.culture-forum.com

 

 

 

Пиесите на Георги МарковИздателска къща "Литавра" пусна на пазара едно чакано издание - "Пиесите на Георги Марков". Съставител и редактор на сборника е Зунка Янкова. Обемната книга от 400 страници включва: "Госпожата на господин търговеца на сирене", "Кафе с претенция", "Да се провреш под дъгата", "Асансьорът", "Атентат в затворената улица", "Аз бях той", "Комунисти", "Мустаците или единица върху безкрайност" и "Архангел Михаил".

Както ви информирахме в предишния брой на ЛВ на 1 март, в аулата на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", се състоя представяне на сборника с участието на актьора от Народния театър Стоян Алексиев и студенти от Театралната академия.

 

 

 

 

 

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник