Брой 11

Литературен вестник

20-26.03.2002
Год. 12

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

Периодически вестник

Литературен глас

месечник за литература и култура

бр.96/февруари - март 2002

Литературен глас

 • Стихотворения
 • Иван Мирчев (по случай 105 години от рождението му) бомба
 • Посветени стихове на Иван Мирчев: Таньо Клисуров, Йордан Атанасов, Жеко Христов, Иван Груев трепач!
 • Димитрина Равалиева трепач!
 • Рене-Мари Тодорова герой на труда
 • Кристина Божанова
 • Десанка Максимович
 • Радка Шидерска
 • Димка Кабаиванова
 • Нейко Велчев мъка
 • Разкази
 • Райна Маркова, "Да откриеш пътя"
 • Йордан Иванов, "Разбити сърца" герой на труда
 • Иван Груев, "Чакалът" трепач!
 • Иван Илчев, "Графоманът"
 • Пенка Бангова, "Великденски камбани"
 • Критика и есеистика
 • Огнян Стамболиев, "Памет за доброто, памет за злото..." има нещо
 • Меглена Иванова, "Диагноза завинаги" има нещо
 • Здравко Колев, "Крепости на българския дух" мъка
 • Мира Цанева, "Нова книга за операта"

 

Легенда:

бомба - Бомба

трепач!- Трепач

има нещо- Има нещо

герой на труда - Герой на труда

мъка - Мъка

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник