Брой 11

Литературен вестник

20-26.03.2002
Год. 12

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ

Протест срещу негативната кампания спрямо преводачката и литературоведката Мари Врина

 

Ние, българските писатели, членове на Сдружение на български писатели, събрани на свое общо събрание, протестираме решително срещу опита да бъде хвърлено петно върху доброто име на преводачката и литературоведката Мари Врина като отличен интерпретатор на значими български творби и предан популяризатор на българската култура! Не разбираме защо опитът да бъде лансирана една българска кандидатура за Нобелова награда трябва да бъде съпроводен от такава негативна кампания!

Сдружение на български писатели
София, 11 март 2002 година

Виртуалната библиотека!

© Литературен вестник