SLOVOТО!

Периоди и автори

Стара Българска литература (IX - XVIII век)
Литература на  Българското  възраждане  (XVIII - XIX век)
Литература след Освобождението до края на Първата световна война (1878-1918)
Литература между двете световни войни
Литература след Втората световна война (съвременна литература)
Първи електронни публикации


Стара българска литература (IX - XVIII век)

(засега библиотека "Словото" няма да публикува литература от този период)

Литература на  Българското  възраждане (XVIII - XIX век)

Литература след Освобождението до края на Първата световна война (1878-1918)

Литература между двете световни войни

Литература след Втората световна война (съвременна литература)

Първи електронни публикации

(нови и непубликувани или паралелно публикуващи в книги и е-текст)


Вестник Литературен форум
Вестник Литературен вестник

Списание Литературна мисъл
Списание Хемус

Литературен клуб "Пулс" - гр. Плевен
Литературен клуб при читалище "Виделина" - гр. Панагюрище

произведения за деца и юноши

Български народни приказки


СТРАНИЦАТА ПОСТОЯННО Е В ПРОЦЕС НА ДОПЪЛВАНЕ!

Редакцията приема всякакви предложения и забележки, свързани с тази периодизация!

Пишете ни на адрес slovo@vip.orbitel.bg или slovoto@slovoto.org

Обратно на главната страница | Азбучен ред | Търсачка