Пламък
 

брой 7&8/ 2001 г.

   
 СЪДЪРЖАНИЕ

 НАЧАЛО

 КОНТАКТИ

 АРХИВ

 

Кина Къдрева

АФОРИЗМИ

 

За мъдростта и хитростта

***

Умният егоист не може да бъде мъдрец. Той има мъдростта на къртица.

 

***

Мъдростта е наблюдателна и спокойна - тя умее да владее чувствата, да застане над истериката и прибързаността.

 

***

Човечеството и човеците са склонни по-скоро да видят и да проумеят мъдростта на миналите времена, отколкото да познаят и да се вслушат в мъдрите на своето време.

 

***

До мъдростта се стига през вратата на хуманизма.

 

***

Когато хитрецът влезе в рая, раят престава да е рай.

 

***

Хитростта е по-пъргава от мъдростта, защото е безотговорна и разчита, че при неуспех ще намери начин да се измъкне. Мъдростта през хилядите възможни решения търси най-верния път в конкретната ситуация.

 

***

Хитрецът по-лесно от мъдреца може да поведе след себе си глупака.

 

***

Хитрецът е щедър на обещания. Мъдрецът - на съмнения.

 

***

Обикновено в царския дворец мъдрецът е нелюбим слуга, а хитрецът - най-любимият и доверен министър.

 

***

Няма нищо по-лесно от това да отсечеш главата на мъдреца. Затваряш очите и устата му, но оставаш и без ума му. Дори когато не го разбираш, не го признаеш или се боиш от него, той ти е нужен повече от всички хитрини на хитреците. Потърпевшият си ти.

 

***

Хитрецът никога не може да се "прероди" в мъдрец, дори когато не му липсва интелект, защото не притежава висшето благородство и му пречи порокът на хазартен играч.

 

***

Мъдростта слуша. Хитростта говори.

 

***

Мъдростта съветва. Хитростта убеждава.

 

***

Дори големите въпроси хитрецът решава на дребно. Мъдрецът вижда голямото и винаги изхожда от него.

 

***

Хитростта е користолюбива. Мъдростта - честна.

 

***

Не знанието ражда мъдростта. То само я опложда в същата степен, с която мъдростта опложда знанието.

 

***

Хитрецът се пази от мъдрите като дявол от тамян, защото знае, че пред мъдрия дяволиите му не минават.

 

 

За свободата и робството

 

***

Преди да бъдат в обществото, свободата и робството са в нас.

 

***

Свободата и робството са не само социално, но и психически обусловени. Затова винаги между робите е имало свободни духом хора, а между свободните - роби.

 

***

Можеш да носиш свободен дух и да не можеш да живееш без свобода, но свободен човек можеш да бъдеш само ако ти разреши обществото.

 

***

Един стига до свободата със сърцето си, друг - с ума си.

 

***

Свободата е различна за всекиго и една за всички.

 

***

Едни изстрадват свободата. Други я консумират.

 

***

Борбата за свобода не завършва с победата, а започва с нея.

 

***

Свободата е висока личностна и обществена култура.

 

***

Тоя, който не уважава свободата на другите, не е дозрял за свобода.

 

***

Свободата, ако не се развива, също остарява и се превръща в робство, а прогресът, който е носела - в ретроградност.

 

***

Терорът убива свободата, дори когато я защитава.

 

 

За щастието и илюзиите

 

***

Обикновено ние търсим щастието в бъдещето, а го откриваме в миналото на дните си. Значи то е било при нас, а ние не сме го видели, оценили и изживели с радост. Щастието е в таланта да усещаш и осмисляш неповторимостта и красотата на мига.

 

***

Нещастието на щастливите е, че престават да усещат и ценят щастието си. И точно затова го загубват.

 

***

Обикновено хората живеят с илюзията, че щастие е това, което им липсва.

 

***

На човека във всяка възраст и във всички времена са му нужни и илюзии, и реализъм. Ако живее само с илюзии, става смешен. Само с реализъм - тъжен. Реализъм плюс илюзии може да създаде духовно равновесие.

 

 

***

Да храниш големи илюзии за другите, е възвишеност. Да имаш големи илюзии за себе си, е ограниченост.

 

***

Истината винаги е сложна и противоречива. Илюзията - проста и пределно ясна.

 

***

Илюзията е като наркотик - в малки количества е лечебна, в големи - убийствена. Горко ти в часа на отрезвяването!

 

***

Гладът за илюзии е глад за щастие, но се разминава с щастието още в своята основа и с точна ръка води коварно и неизбежно до нещастието.

 

***

Да се подмени истината с илюзия, е упойващо. Да се смени илюзията с истината, е винаги болезнено.

 

***

Да лишиш човека от илюзии, е жестоко. Да го тласнеш към илюзии, е престъпно.

 

***

Много хора живеят с илюзията, че са се простили с илюзиите си.

 

***

Смисълът на илюзиите е в омекотяването на ударите на действителността.

 
© 2001 Пламък

предишнагореследваща