Пламък

Месечно списание за литература, изкуство и публицистика
Издание на Съюза на българските писатели
Основано от Гео Милев

   

 КОНТАКТИ

 АРХИВ

 

Издателска къща "Списание Пламък"

Директор Георги Константинов

Главен редактор Димитър Танев

Редакционна колегия Паруш Парушев, Людмила Колечкова, Петър Рашков

Коректор Ганка Петкова

Редакция и администрация ­ бул. "Васил Левски" 60, II етаж, тел. 981-42-76

Абонаменти се внасят в П.Т.Т. станции.

Каталожен № 1590

Отделен брой 3 лв.

Годишен абонамент за чужбина 50 щатски долара.

Редакцията приема за печат само стандартни ръкописи 30 реда х 60 знака, първи машинописен екземпляр.

Ръкописи не се връщат. Хоноруват се само поръчани материали.

 

 

Webmaster: Мартин Митов. On-line изданието на вестника се осъществява със съдействието на Сдружение "Словото"

 

ISSN 0032-0528

Българската библиотека

© 2001-2002 Списание Пламък