10-те заповеди на писателите

 

Когато пишете, тряба да имате пред очи следующите правила:

1) Да сте кратки, защото е векът на телеграфите и на стенографите.

2) Да сте определени; сиреч да не описувате за един предмет, без да го посочвате, че е този той.

3) Да излагате събитията безискуствено и безпристрастно.

4) Да отбягвате от предисловието и да ся вглъбвате отведнъж в предмета, както добрийт плувец в студената вода.

5) Когато пишете някоя фраза, която имате за изключителто добра, теглете под нея пръчка. Извънредното явлни привлича вниманието на всички.

6) Да бъдете кратки, сиреч да сяя уверявате по-напред, че наистина имате в ума си някоя идея и тогаз да я излагате в късо.

7) Когато статиит ви или изложенията ви са пълни, отсечете от тях всичко излишно говорение; защото не е в многото хубавото, но в хубавото многото.

8) Да правите периодите си къси. Лаконизмът е язикът на господарите и на големите мъжйе.

9) Да отбягвате от всякой язик накамарен, претоварен и прпълнен. Най-простий е най-добър.

10) Да пишете така, щото лесно да ся прочита. Иерографическийт язик е самийт, който е намерил верни читатели.

Статията е публикувана във вестник “Гайда” през 1866 г.

Обратно към [П.Р. Славейков] [СЛОВОТО]

(Набрал и публикувал в мрежата : Николай Аретов)