ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ

БАСНИ

 

МАГАРЕ И ЛИСИЦА

 

Магарето облякло лъвска кожа и ходило да плаши другите животни. Видяло лисицата, че ся опитало да уплаши и нея, а она, като го била чула по-напред да реве, казала му: "Оплашваше и мене, ако не бях те чула, като ревеше."

Които мнят себе си, че са нещо, според безумието си езикът им ги издава.

 

 

РАК И ЛИСИЦА

 

Ракът излязъл от морето и пасял на някое място. Една гладна лисицаа, като го видяла, пристъпила и го уловила. Той, като видял, че ще то изяде, рекъл: "По правда страдам това, щото, като съм морско животно, поисках да стана от онези, що живеят на сухо."

Които оставят онова, що им приляга, и ся залавят в работи, за които не имат дарба, така бедствуват.

 

 

ЛИСИЦА И ВEПР

 

Лисицата видяла една дива свиня, че си точи зъбите, и я попитала: "Зачто си остриш зъбите сега, като не имаш никаква нужда?" А тя отговорила: "Не правя това без ум, чтото кога ми дойде нужда, не ща да имам время тогази да ги точа. Затова трябва те да бъдат готови."

Трябва да ся приготвяме пред, догде не сме изпаднали в опасност.

 

 

ДИВО МАГАРЕ

 

Дивото магаре видяло едно питомно магаре на припек, дошло при него и наченало да го облажава за нарасванието на тялото му и за придобиванието на храната. Насетне, като го видяло натоварено и магарищарят да върви след него и да то налага с тоягата, рекло:
"Е, приятелю, туку не ща те облажава веке, щото гледам, доброчестието ти не е за добро."

Добив с мъки и тегла не е за завиждание.

 

 

МАГАРЕ И ВРАН

 

Някое наранено на гърба магаре пасяло на една ливада. Една врана кацнала на гърба му, та кълвала и разчовърквала раната му. Магарето от болест ревало и скачало, стопанинът отстрана гледал това и ся смеял, а някой вълк, що са намерил татък близо, та видял това, рекъл: "Злочести ми, само да ся явим пред магарето и ся впущат да ни гонят, а на враната ся и подсмиват."

Злотворниците ся познават, щом ся появят.

 

 

КЪРТ (СЛЯПА МИШКА)

 

Къртът е сляпо животно. Той рекъл еднъж на майка си: "Мале, черница видя." Сетне пак рекъл "Ливан обонявам." И третий път продумал "Чувам да дрънколи меден съд." А майка му отговорила: "Синко! Каквото разбирам, не само че не видиш, но и не чуваш, не удушаш (обоняваш)."

Които от гордост ся показват, в което не разбират, не ги вярват и за което проумяват.

 

 

ДЪБ И ТРЪСТ

 

Разговаряли ся дъбът и тръстта. Дъбът ся гордил заради борбата си с ветровете, а укорявал тръстта заради слабостта, че ся покланяла до земята на всеки вятър. В това време духнал много силен вятър. И дъбът, стоял насреща му, пребил ся от корена и паднал долу, а залюляваната и привожданата тръст останала.

Който гледа времето и ся слага, лесно преминува.

 

 

КРАДЦИ

 

Крадци влезли за обир в една къща, гдето не намерили нищо освен един петел, когото уловили и като щели да го заколят, той им ся молил и думал да не го затриват, щото е потребен на человеците да ги буди нощя за работата им. А те отговорили:"Че ми затова щем те заколим, щото като разбудиш тях, не оставяш нас да крадем."

Което е полезно за добрите, то е вредително за злосторците.

 

 

ПЛЪЗНАЦИ

 

Едно ораческо дете пекло плъжаци (мелчовци, рожковци, охлеви) и като ги чувало да църкат, рекло: "О несмислении животни, какво е това от вас? Когато къщята ви горят, ви пеете."

Всяко нещо, що ся върши без время, укорително е.

 

 

ВЪЛК И МАГАРЕ

 

Вълкът извадил гвоздей от крака на едно магаре, что го водел, и за това поискал заплата, а то го сритало. "Това ми ся и стои - рекъл вълкът, - щото не правя каквото аз си знам, но отидох да правя добро."

Винаги и всякому не изнася добро.

Обратно към [Басни] [П.Р. Славейков] [СЛОВОТО]

[предишни] [следващи] басни