НА ДРУЖИНАТА СИ

Хайди, дружина,
в бой за родина!
Ето байрака
вий се, нас чака.
Меч да изтръгнем,
напред да тръгнем!

В бой за народа,
в бой за свобода!
Я подай чашка,
майко юнашка!
Пийте, дружина,
и за родина
в бой да вървиме
за нейно име!

Развивай байрак
ти, наш млад войводо!
Разперяй криле,
драга нам свободо!

С пушка на рамо
да идем тамо
де бой се чува,
да враг върлува;
в огън и кърви - 
там да сме първи!

Развивай байрак
ти, наш млад войводо!
Разперяй криле,
драга нам свободо!

Хайде, не стойте,
вий се не бойте!
Кръстът пред нази - 
нашта надежда:
той ще ни пази
в бой от премеждье.

Развивай байрак
ти, наш млад войводо!
Разперяй криле,
драга нам свободо!

Ако би даже
да н' оцелеем,
всеки ще каже:
"Боже, блазе им,
юнаци бяха,
на бой умряха!"

Развивай байрак
ти, наш млад войводо!
Разперяй криле,
драга нам свободо!

Щеме, не щеме,
все ще умреме;
смъртта не лъже.
Хад' под оръжье
да умрем мъжки!

Развивай байрак
ти, наш млад войводо!
Разперяй криле,
драга нам свободо!

Най-сладка смърт е
смърт за свобода.
Тя е безсмъртье - 
живот в народа!
Тя обещава
безсмъртна слава!


* Славейков публикува тази песен с дата на написване "юли 1877".

Обратно към [П.Р. Славейков] [СЛОВОТО]