Литературно списание за ученици

   

 КОНТАКТИ

 АРХИВ

 

Редакционен екип:

Главен редактор Алек Попов

Редактори Константин Еленков и Иван Серафимов

 

Редакционна колегия:

Проф. Димитър Аврамов, Илия Койчев, Любен Петков, Нора Кирева

 

Издават:

Дом на детската книга

© Министерство на образованието и науката

 

Адрес на редакцията:

София 1142, ул. "Гургулят" №1

или

София 1000 ПК 835

тел.: 986 20 91

 

E-mail: rrech@slovoto.org

 

Каталожен номер 1653

Хартиеното издание на списанието се разпространява само за абонати!

Цялото годишно течение на сп. "Родна реч" (от бр. 1 до бр. 10) за 2000 и 2001 г. можете да намерите в книжарницата на СБП на ул. “Славянска” 29.

 

Webmaster: Мартин Митов. On-line изданието на вестника се осъществява със съдействието на Сдружение "Словото"

ISSN 0204-5117

Българската библиотека

© 2001 Списание Родна реч