ЧУМАВИ

Една е у майка, на братя седмина,
	Петкана девойка напета,
и дойдоха нея да искат Загорци
	през девет села от десето.

Босилко Радойкин, най-личен Загорец,
	допратил е китени свати;
Петкани невян и огърлица бисер,
	а майци й похти с позлати.

Шестима я братя не вричат, далеко -
	и майка сама не пристава...
Най-малък брат Лазар, един само склонен,
	потихом ги тъй увещава:

"Не връщайте, майко: такъва късмет се
	не всякога пада на сгода;
Босилко е личен и ударен момък,
	из първи от първа е рода.

Дали му се лесно доброто намира,
	доброто и харното име?
За връщане лесно - но вижте отпосле
	сами да не се пишманиме.

Далеко бил уж - това да е грижа!
	Та ние сме братя седмина;
наред по веднъж да й идем на гости -
	и седем са пъти в година!"

Полъга се стара Петканина майка,
	несговорни братя склониха.
Неделя бе днеска, през горна неделя
	Петкана девойка жениха...

И дома се върнаха весели братя
	от сестрина сватба в Загоре:
но щом сете върнаха, черната чума
	сполетя ги в бащино дворе.

И всички тя в гроба без време отвлече,
	сал стара им майка пожали -
да има гробове им кой да спохожда,
	свещица за мъртви да пали.

Осъмваше утром горката им майка
	и вечер замръкваше тамо,
от гроб на гроб ходи, нарича и плаче -
	ден минва в наричане само.

Гробове им черни реди и полива,
	обкича с босил и върбина.
И само отминва Лазаря гроба,
	и Лазаря люто проклина:

"О, бог да даде нестопен да останеш!
	Дух бродник духът ти да стане...
Че ти ме подстори, без време да женим
	в далечно Загоре Петкана.

Та няма днес кой в непосилна неволя
	тъга от сърце да развърне...
О, милост за тебе от бога да няма,
	лице той от теб да отвърне!"

И Лазарю вече докрай се додея
	от майчини клетви зловоли,
от майчини думи и тежки и грозни...
	И той се на бога примоли:

"О, чуеш ли, боже, от ден на ден стават
	по-грозни, горчиви наветви,
и сякаше змии се впиват дълбоко
	в сърцето ми майчини клетви.

Стори, пристори ми от шарен кръст плоска,
	кон добър от дървено ложе,
ошел бих, довел бих от пусто Загоре,
	Петкана при майка си, боже!"

И стори се чудо - чу господ молбата
	и тесния гроб се разтвори.
И яхна си Лазар припряната коня -
	потегли направо в Загоре.

Премина край девет села и отби се
	в десетото, Каменна Чука,
там право се спря на Петканини порти
	и тихо на порти почука.

"Стани, поемни от ръцете ми плоска
	и хайде со мене Петкано,
че седем сме сватби подигнали - дойдох
	на весели сватби с покана!"

Излезе Петкана, та брата посрещна,
	ръка му цалуна, и тръпна,
подникна го мълком под вежди и тъй му
	сподавени думи пошъпна.

"Защо ти са, братко, тъй жълти ръцете
	и образа синкав, подпухнал?
Болял ли си болест невярна, че тъй ти
	миришеш на пръст, на подмухнал?"

"От болест не ще е... Но къщи сме седем
	подигнали, сестро, туй лято;
на пръст аз доганям, че ред ми се падна
	самси да префърлям земята."

Петкана се върна, стъкми, премени се
	со нова за сватба премяна -
и тръгнаха. Ето, откакто на път са,
	ден мина и други настана.

Ей майчино село далеч се съзира;
	през валог навлизат в лозята;
в почуда озърна се плахо Петкана
и с думи изви се към брата:

"Мина виноберма и всички лозя са
	обрани и вече прибрани,
а нашите, братко, какво още чакат?
	Виж, ронят ги черните врани!"

"Лозята ги дадохме ние пролетес
	на изпол, че много ни бяха;
неволя слетя изполци другоселци -
	лозята небрани остаха!"

Ей дойдоха близо до самото село;
	край село широки ливади.
И още по-плахо, изново се брату
	Петкана тогава обади:

"Веч късна е есен, коситба се мина,
	вей острия вятър есенни.
Прибрани са хорски ливади - защо ли
	сал наште стоят некосени?"

"Пролетес отидоха в Добруджа пуста
	вси братя на кяр цялолетен -
самси не можах да сколасам навреме,
	от болест невярна сполетен."

"А къщите как ги сколасахте?" Лазар
	наведе посърнало чело:
"За къщите, сестро, не питай: ще видиш,
	когато пристигнеме в село!"

Вървят те през селото... И смаяни люде
	изглеждат ги в страх мълчеливо -
и бягат... Настръхнали псета по двори
	баучат и грозно, и диво.

Ей старата църква само посред село,
	со бял зид висок обградена;
изтракаха порти - излезе стария
	со черен чембер прибрадена.

Пристъпи през прага и очи подигна,
	но смръзната тамо застана -
юздата изпусна неволно и в ужас
	към брата възви се Петкана.

Но зърна пред нея как той се превърна 
	на чад - и невидим изчезна...
Кат гръмната мигом в почуди, Петкана
	не сети от коня как слезна.

Към майката щерка, към щерката майка
	се спуснаха виком веднага -
со плач сете живи пригърнаха двете;
	и паднаха мъртви пред прага.

Обратно към [П.П.Славейков] [СЛОВОТО]