ДОХОЖДАТ ДНИ...

Дохождат дни, такива мрачни дни,
че иде ти да виеш от ненавист.
Боли в гърдите, в мутрата горчи
и в гърлото ръжда се наслоява.

Дохождат дни… и питаш се защо
е тази болка, тази дива ярост,
така е скрито нейното ядро.

Обратно към [Вапцаров] [СЛОВОТО]

LiterNet МММитов Gyuvetch.bg