ДУМИ

Има думи, които пробиват
на сърцето коравия щит
и наливат отрова вонлива
от жлезите на свойте зъби.

Има дума предател, при нея
аз потръпвам, аз пламвам във миг
и лицето ми - кръв, руменее,
сякаш някой ми удря плесник.

Не, за тях аз не искам да пиша,
аз съм толкова девствен и млад,
че гърдите ми искат да дишат
на живот, а не на тяхната смрад…

Ти лежиш окован във затвора,
във главата бучи - водопад.
И дочуваш уж някой говори:
                                       С в о б о д а !

Ти виждаш полето пред тебе,
ти виждаш го сякаш на длан,
и с някакво странно вълшебство
звучи - Свобода! Свобода!

Свободно, просторно размахваш
косата и чуваш - звънти.
И чорли перчема ти вятъра
хубава дума, нали?


Обратно към [Вапцаров] [СЛОВОТО]


The Best! LiterNET МММитов Gyuvetch.bg