ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА

Биографични бележки

СТИХОТВОРЕНИЯ:

(Източник: Весела Василева. "Стихотворения. Лирични фрагменти. Писма.", С. 1990 г., Издателство Български писател. Съставители: Ангелина Василева-Огнянова, Блага Димитрова, Невена Стефанова. Редакция и бележки: Блага Димитрова. Предговор от Петър Динеков. Набрали и публикували в мрежата: Мартин Митов (3 стихотворения) и Людмила Малинова, Институт за литература, БАН)

Обратно към [СЛОВОТО]

LiterNet! Всичко българско накуп! Open Directory