АПАТИЯТА

Бъди герой пословичен и чуден,
разбивай спънките в живота труден,
от камък имай воля в тоя час,
    от стомана обятията,
но тебе пак ще те разбий у нас
            апатията.

Клюкарства подли, интриги покрити,
псувни, коварний шопот на глупците
презирай ги: те немощни са змий,
    не бой се от проклятията!
Но завистта с едно ще те убий:
            с апатията!

Бъди велик ти гений на земята,
свят кат Христа, прав кат Сократа;
но да умреш не нужно е у нас
    ни яд, нито разпятията:
по-зло от оръжье стои в нашта власт:
            апатията!

Обратно към [Гусла] [ВАЗОВ] [СЛОВОТО]