ЕПИТАФИЯ

Лорд Биконсфилд умря,
изчезна в тъмний мрак
и всичко честно се засмя
от Лондра до Батак.

Обратно към [Гусла] [ВАЗОВ] [СЛОВОТО]