ГУСЛА

(Повечето от текста е въведен от Надежда Владимирова и Мартин Митов, Словото; малка част от Емигюл Османова, Пловдивски университет, септември 1999)

Обратно към [ВАЗОВ] [СЛОВОТО]