ТЕОДОРУ РУЗВЕЛТУ

Ний чухме ти привета благороден
към нас, борци за светъл идеал,
о, син могъщи на народ свободен,
във чийто глас света се вслушва цял.

Борбата ни свещена и велика
венци на родината ни спечели
и в най-далеките земи, предели
триумфът ни възторг горещ извика.

Но твоят - за сърца ни е причина
с особна гордост да се разтуптяват:
духът на Вашингтона, на Франклина
през твоите уста ни поздравляват.

Декември 1912


По повод на възхищените му похвали за България и за нейните победоносни войски през тая война, напечатани в американския вестник Outlook. По тоя случай цветът на софийското общество му изпрати благодарствен адрес.

Обратно към [Под гръма на победите] [ВАЗОВ] [СЛОВОТО]