ИЛЯ ВЕЛЧЕВ

PhotoТой беше българин
и я обичаше вовеки.
С корона царска, или окована.
Сестра, любима, майка, дъщеря,
оставаха зад нея.
А Тя, дори когато той грешеше,
и срам й късаше сърцето,
Тя винаги оставаше му вярна!

"Генерал по любов" (стихосбирка)

I

II

III

(Източник Иля Велчев, "Генерал по любов", Издателство "Гал - Ико", С. 1994. ISBN 954-8010-47-X Набрала и публикувала в мрежата: Елена Николова)

Обратно към [СЛОВОТО]

Издателството! Ели