Словото

Сдружение с нестопанска цел

СЛОВОТО

 

 

ДЕЙНОСТ

ЧЛЕНОВЕ

УСТАВ

ИЗДАТЕЛСТВО

ИМЕЙЛ

ПОМОГНЕТЕ!

ЗА РЕКЛАМА

 

Сдружение с нестопанска цел "Словото" е регистрирано по Закона за лицата и семействата през 1999 г., пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2002 г.

От самото му създаване до края на 2005 г. негов председател е Мартин Митов.

От началото на 2006 г. председател на Управителния съвет е Светла Стайкова.

 

Основните ни сайтове:

  • Виртуална библиотека Слово - www.slovo.bg или www.slovoto.org
  • Сайт за нова българска ХУдожествена ЛИТЕратура - www.hulite.net
  • Словеса - новини и коментари от културния живот в страната - www.slovesa.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слово.бг 

 ХуЛите 

 Словеса