Сатирата

Държавен сатиричен театър

"Алеко Константинов"

 

 

ПОБЕДАТА НА МИШИН

по Даниил Хармс

 

превод – Александър Цветковски

 

режисьор – Веселин Димов
сценография – Александър Смолянов
костюми – Яна Вълчева

 

Пьотр Николаевич Коршунов - Светломир Радев
Евдоким Осипович Калугин - Николай Върбанов
Мишин - Пламен Димитров
Олга Петровна Селизньова - Антоанета Петрова
Милиционер - Янко Венков - Янец

помощник-режисьор – Цветелина Симеонова


Предизвиквам неправилно впечатление. Дълбоко вярвам, че съм по-умен и по-малко талантлив, отколкото изглежда.

Хармс

 

Първият известен ни литературен опит на Хармс датира от 1922 и е подписан DCH. До края на живота си Хармс ще импровизира с псевдонимите си и ще натрупа около 20 варианта. Съществуват различни версии за значението на псевдонима “Хармс”. Според някои в основата е френското "“le charmе" – очарование, пленителност. Според други това е санскритското «Dharma» - праведност, благочестие.

В дневника си Хармс е записал: “Вчера татко ми каза, че докато съм Хармс, ще ме преследват нужди.”(23.12.1936). Възможно е той да е асоциирал псевдонима си с “hrm (herem)», което на иврит означава “отлъчване от синагогата, забрана”. Някои изследователи се позовават и на английското “harm”- вреда, пакост, зло.

За пръв път името на Хармс се свързва с обществен скандал след участието му на 28 март 1927 в литературно четене, организирано в Държавния институт за история на изкуството. Ето как е отразено събитието в печата: “... третият ден от събранието бе белязан с бурни изяви. Четоха стихове “чинарите”. Всичко вървеше нормално, рядко събраните студенти си позволяваха да се разсмеят или шепнешком да остроумничат. Някои дори ръкопляскаха. “Чинарите” решиха, че успехът им е в кърпа вързан. След като прочете няколко стихотворения Даниил Хармс попита аудиторията:

- Да чета ли още?

- Не, не си заслужава – отвърна младия писател Берлин. “Чинарите” се обидиха и поискаха отстраняването на Берлин от събранието. Аудиторията единодушно се противопостави на това.

Тогава членът на Съюза на поетите Даниил Хармс се покатери на стола и заяви:

- Аз в конюшни и публични домове не рецитирам!

Студентите категорично запротестираха срещу подобно хулиганство и поискаха от Съюза на поетите да изключат Хармс, смятайки, че не е редно в легална съветска организация да членуват хора, които се осмеляват да сравнят пред многолюдни събрания съветския ВУЗ с публичен дом и конюшня.”

През март 1929 Хармс е изключен от Съюза на поетите, заради неплатен членски внос, но през 1934 постъпва в Съюза на съветските писатели.


Сцена от Победата на Мишин. Снимка © Иво Хаджимишев

Сцена от Победата на Мишин. Снимка © Иво Хаджимишев

Сцена от Победата на Мишин. Снимка © Иво Хаджимишев

Сцена от Победата на Мишин. Снимка © Иво Хаджимишев

 

 

| начало | постановки | Словото | Словеса |