Slovoto

Пейо Яворов


(EN)
Биографични бележки

                    


                   напред горе назад Обратно към: [български автори][СЛОВОТО]

                    

                   (източник: П. К. Яворов, "Събрани съчинения в пет тома", Български писател, С.1977-1979, под редакцията на К. Куюмджиев; набрали и въвели в мрежата Гергана Мечкова и Мартин Митов. Малка част от стихотворенията са взети от сайта на "Велкия" и корегирани и допълнени.
                   Статиите и биографията на Гоце Делчев са набрани и въведени от Христо Ценов)

                   © 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух