Slovoto

Весела Банова

Биографични бележки

Весела БановаВесела Банова завършва специалност психология към Философски факултет в Софиийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1983 г., с втора специалност френски език. През 1987 г. придобива специалност по медицинска психология и педагогическа рехабилитация към Медицински университет, София. През учебната 1996/97 г. осъществява едногодишна специализация по психомоторно възпитание във Факултет по психология и науки за образованието на Католическия университет Лувен, Белгия, приключила със защита на дипломна работа „Психомоторно възпитание и превенция“ и диплома по психомоторно възпитание. От 1983 до 2001 г. работи като психолог и научен сътрудник по възрастова психология в Научен институт по педиатрия и в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ). В последния ръководи научно-изследователските проекти „Интеграция на деца с проблеми в психомоторното развитие в рамките на отворени и затворени детски заведения“ и „Внедряване на психомоторното възпитание и психомоторното стимулиране в домовете за медико-социални грижи (ДМСГД)“.

В периода 1997-2000 г. в НЦХМЕХ въвежда и ръководи курсове „Психомоторно възпитание“ и „Релационна психомоторика“ - за кадри, работещи с деца от ранна и предучилищна възраст. От 1994 г. преподава в Бакалавърски факултет по психология към Нов български университет, като от учебната 1997/98 г. въвежда и преподава курсовете „Въведение в психомоториката“ и „Релационна психомоторика“. С подкрепата на същия факултет организира оборудване на зала по психомоторика в 55 ЦДГ - София и провеждането на практически стажове на студенти по психология в областта на релационната психомоторика. Провежда множество семинари по психомоторно възпитание и релационна психомоторика с екипите на ДМСГД и дневни домове за деца с увреждания в страната, както и подпомага оборудването на зали по психомоторика в тях.

Автор е на книгите „Ръководство по релационна психомоторика“ и „Психомоторно развитие и психомоторни практики“. Съставител и редактор е на книгите: „Да растеш без родители“, „Да растеш със или въпреки своите родители“, „Посрещането на детето. Законите на гостоприемството“, „Симптомът“, „Изненадите на несъзнаваното“.

В момента е заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето.

 


напред горе назад Обратно към: [Весела Банова][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух