Slovoto

Добромир Григоров

Биографични бележки

ДобриДобромир Григоров преподава сравнително литературо­знание и история на чешката и словашката литера­тура в Софийския уни­вер­ситет "Св. Климент Охридски", където от 1999 г. е доктор по литера­тура. Инте­ресите му са в областта на литера­турата и литера­туро­знанието през XX век.

За контакти: dobromir_grigorov@yahoo.co.uk

 

 

Книгата на Добромир Григоров Милан Кундера и познанието на романа можете да поръчате и закупите с намаление от виртуална книжарница Българска книга!

 

 

 

 

 

 


напред горе назад Обратно към: [Добромир Григоров][СЛОВОТО]
© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух