Slovoto

Борис Жогов

Биографични бележки

Борис ЖоговБорис Жогов е роден през 1969 г. в гр. София

Средното си образование получава в Националния класически лицей „Константин-Кирил Философ“, а висше – арабистика – завършва през 1997 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Публикува стихове в различни списания у нас, а през 2001 г. излиза първата му стихосбирка „Ритмувани пространства“.

Втората му книга „Кръгопис“ е отпечатана през 2005 г., а третата – „Куплети“ – през 2006 г. Четвъртата у книга „Отново“ е в процес на отпечатване.

Негови стихове в превод на арабски език са публикувани в някои от водещите литературни списания в Сирия и Кувейт.

Има три издадени книги в Дамаск (Сирия) - два превода и една монография.

Борис Жогов превежда поезия от и на арабски, гръцки и английски. Негови преводи са включени в много водещи български литературни издания.

През 1995 г. печели почетната награда с поема написана на арабски език в международен литературен конкурс, проведен в гр. Ракка – Сирия.

Негови произведения са включени в книгата „Съвременна българската литература“, издадена от Министерство на културата на Сирия през 1999 г., както и в антологията „Началото на века – най-нова българска поезия“, издание на Фондация „Ценности“ през 2001 г.

Борис Жогов има множество публикации в сферата на арабистиката неоелинистиката, литературознанието, религията и др., като е участвал в редица научни конференции и конгреси в страната и чужбина

Борис Жогов е член на Управителния съвет и Секретар на Дружеството на неоелинистите в България

Учредител на Делфийски съвет – България и заместник председател на комисията по литература

Учредител и член на УС на Българското полиглатско дружество

Член на Сдружението на българските писатели.

Член на българския ПЕН Център

 


напред горе назад Обратно към: [Борис Жогов][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух