Slovoto

Петър Голийски

Биографични бележки

Д-р Петър Голийски. Снимка © Иван ВасилевПетър Голийски е роден на 4 август 1976 г. в град Троян.

Завършил е езикова гимназия в Ловеч през 1995 г.

През 2000 г. завършва арменска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През април 2005 г. защитава докторска дисертация на тема Ономастични и лексикални аспекти на арменското етническо присъствие в българските земи през средновековието. Води учебни занятия като главен асистент в секция "Арменска филология" в катедра "Класически Изток" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". научните му интереси са в областта на историята и митологията на дунавските и волжките българи преди приемането на християнството, респективно на исляма, както и в областта на историята и културата на народите от района на Кавказ и Средна Азия.

Автор е на книгите Зиези, от който са българите. Предхристиянска религия и митология и Българите в Кавказ и Армения (II-X век).

Има публикации в сборници и периодични издания.

 

 

 

 

 

 


напред горе назад Обратно към: [Петър Голийски][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух